Kontakt

Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Chorobą Alzheimera w Koprzywnicy
ul. Szkolna 8
27-660 Koprzywnica

alzheimer.koprzywnica@interia.pl
tel.: 15 847-61-14, 15 847-70-30
fax: 15 847-70-30

Realizacja Projektu ,,Uniwersytet Zmysłów”

kwiecień 2012

W kwietniu 2012 roku Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Chorobą Alzheimera w Koprzywnicy było koordynatorem zajęć dla osób niepełnosprawnych.

Podpisano umowę ze Stowarzyszeniem PROREW z Kielc. Umowa dotyczyła Projektu pod nazwą ,,Uniwersytet Zmysłów” , realizowanego ze Środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zajęcia dotyczyły przeprowadzenia 96 godzin Hipoterapii, która została zorganizowana na Stajni BLICH w Koprzywnicy. Uczestnikami hipoterapii były osoby niepełnosprawne ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Kleczanowie Gmina Obrazów.
W ramach Projektu zapewniono także transport osób niepełnosprawnych, które wraz opiekunami dowożono do miejsca zajęć.

W Projekcie uczestniczyło 20 osób niepełnosprawnych, zajęcia z hipoterapii trwały od maja do sierpnia 2012 roku.

Członek Stowarzyszenia
Lucyna Majkowska

aktualizacja medox.pl | realizacja: stronylekarzy.eu i e/kreacje.pl