Kontakt

Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Chorobą Alzheimera w Koprzywnicy
ul. Szkolna 8
27-660 Koprzywnica

alzheimer.koprzywnica@interia.pl
tel.: 15 847-61-14, 15 847-70-30
fax: 15 847-70-30

O Stowarzyszeniu

W lutym bieżącego roku z inicjatywy pracowników Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej "MEDYK" powstało Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Chorobą Alzheimera. W ostatnich latach na terenie Miasta i Gminy Koprzywnica obserwuje się zwiększającą liczbę zachorowań na Zespoły Otępienne. Potwierdzają to także dane epidemiologiczne z powiatu sandomierskiego oraz województwa świętokrzyskiego zawarte w Biuletynie informacyjnym Centrum Monitorowania w Ochronie Zdrowia w Kielcach.

Z obserwacji środowiska wynika, że chorzy z Zespołami Otępiennymi stwarzają problemy swoim najbliższym, którzy nie potrafią lub nie mogą objąć ich opieką. Dlatego głównym celem Stowarzyszenia jest stworzenie w Koprzywnicy Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego dla osób z chorobą Alzheimera, jak również pozyskiwanie środków finansowych na ten cel. Ponadto celem statutowym Stowarzyszenia jest objęcie opieką i pomocą chorych, ich rodzin a także organizowanie szkoleń i grup wsparcia społecznego. Jak dotychczas pomysłem udało się zainteresować liczne grono osób a przede wszystkim radnych Koprzywnicy, którzy przekazali na rzecz Stowarzyszenia budynek w surowym stanie. Także regionalni parlamentrzyści oraz samorządowcy obiecali zaangażowanie w pozyskanie środków. Dodatkowo czynione są starania o zdobycie kontaktów poza granicami kraju, mogących w przyszłości przynieść współpracę z podobnymi placówkami.

Na dzień dzisiejszy Stowarzyszenie dysponuje obiektem w stanie surowym, zadaszonym, budowanym w nowej technologii oraz działką leśno-parkową ok. 0,5 ha. Powierzchnia zabudowy 270 m2, powierzchnia użytkowa 496,7 m kw., kubatura 2012 m kw. Wykonano projekt adaptacyjny i zagospodarowania terenu wokół budynku oraz niezbędne uzgodnienia specjalistyczne. Przeprowadzono rozmowy ze Świętokrzyską Regionalną Kasą Chorych, która zaproponowała złożenie oferty na rok 2003. W powstałym Zakładzie będzie realizowany program leczenia oparty o różne techniki, obejmujące m.in. terapię zajęciową, ruchową i muzykoterapię. Realizowany będzie w turnusach 4-12 tygodniowych, w których będzie mogło uczestniczych 24 pacjentów. Organizatorzy zamierzają wykorzystać do tego położenie ośrodka w sąsiedztwie lasu, co będzie sprzyjać rekreacyjnym elementom rehabilitacji. W związku z tym realizowany będzie m.in. program wykorzystujący cykl 4 pór roku, który posłuży do opracowania specjalistycznego harmonogramu zajęć. W przyszłości celom rehabilitacji służyć będzie rekreacyjny park leśny, który jest projektowany z uwzględnieniem potrzeb ośrodka. Jeśli uda się zakończyć adaptację pozostającego w surowym stanie budynku, jest szansa, że ośrodek rozpocznie działalność w styczniu 2003 r.

Od 01.04.2003r. rozpoczął działalność Zakład Opiekuńczo- Leczniczy dla osób chorych na chorobę Alzheimera i zespoły otępienne. Zakład pełni opiekę całodobową dla 27 chorych.

Zwracamy się z prośbą o wsparcie finansowe tej inicjatywy oraz współpracę. Przyczyni się to do realizacji tak szczytnego celu, dla dobra ludzi cierpiących i wymagających pomocy. Na początku lipca 2002 rozpoczynają się prace adaptacyjno-wykończeniowe w budynku przeznaczonym na Zakład Opiekuńczo-Leczniczy.

 

Więcej w tej kategorii: Zakład Opiekuńczo-Leczniczy »
aktualizacja medox.pl | realizacja: stronylekarzy.eu i e/kreacje.pl