Kontakt

Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Chorobą Alzheimera w Koprzywnicy
ul. Szkolna 8
27-660 Koprzywnica

alzheimer.koprzywnica@interia.pl
tel.: 15 847-61-14, 15 847-70-30
fax: 15 847-70-30

23 września w Koprzywnicy odbyła się uroczystość z okazji 50-lecia Ośrodka Zdrowia i 15-lecia Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego. Obchody jubileuszowe rozpoczęła Msza święta w kościele pw. św. Floriana. Następnie udano się na ul. Szkolną, gdzie przy Ośrodku Zdrowia oraz sąsiadującym Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym odsłonięto pamiątkowe tablice, które poświęcił proboszcz parafii ks. Jerzy Burek. Dla zebranych gości przygotowano także wystawę pt. „Służba zdrowia w Koprzywnicy na przestrzeni lat w fotografii” oraz okolicznościowy poczęstunek.

Ośrodek Zdrowia został wybudowany przy udziale miejscowego społeczeństwa i oddany do użytku w 1968 r. Wcześniej gabinety lekarskie znajdowały się w budynkach prywatnych. W lokalną historię służby zdrowia wpisali się lekarze: dr Marian Zarodziński, dr Stefan Koper, dr Jerzy Zarodziński, dr Krystyna Koper-Musiał oraz dr Marek Majkowski, który obecnie jest dyrektorem Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Medyk”.

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy powstał w 2003 r., jako miejsce opieki, leczenia i rehabilitacji osób starszych, a w szczególności osób z zespołami otępiennymi w tym z chorobą Alzheimera. Zakład w ramach kontraktu z NFZ udziela całodobowych świadczeń zdrowotnych dla pięćdziesięciu pacjentów. Od piętnastu lat funkcję kierownika Zakładu pełni mgr pielęgniarstwa Lucyna Majkowska.

Figura na skraju lasu.

,, Historia figury znajdującej się przy ul. Szkolnej zaczęła się od osoby duchownej, a mianowicie od Kapelana Straży Pożarnej w Koprzywnicy Ks. Tomasza Chachulskiego – koprzywnickiego wikarego” - mówi dr Marek Majkowski. Działo się to w latach 20-tych ubiegłego stulecia. Panowała wtedy moda na tworzenie parków krajobrazowych, ksiądz Chachulski był inicjatorem a zarazem nadzorował prace związane z powstaniem parku leśnego skupionego współcześnie wokół ZakładuOpiekuńczo Leczniczego dla Osób z Chorobą Alzheimera i Przedszkola ,,Pod Sosnami”.

O różnorodności sadzonych wówczas roślin świadczą zachowane dwie sosny karłowate, które według zamysłu Ks. Tomasza stanowiły aleję od strony dzisiejszej targowicy aż do stadionu sportowego. Dzisiaj po parku zostały jedynie niewielkie pozostałości, gdyż został prawie całkowicie zniszczony podczas działań II Wojny Światowej..

Według Katalogu Duchowieństwa Diecezji Sandomierskiej Ks. Chachulski zmarł w Ożarowie w 1919r. Koprzywnicki wikary był człowiekiem dobrym, lubianym i mile wspominanym przez parafian, dlatego zdecydowano , że na skraju lasu wzniosą na cześć jego pamięci figurę . W 1928r. pracę tę zlecono artyście rzeźbiarzowi Stanisławowi Malowańskiemu, który w piaskowcu wyrzeźbił okazały dębowy pień z drobnymi elementami konarów, liści i żołędzi. Figurę ufundowano za czasów Ks. Antoniego Byczkowskiego, co można wyczytać z inskrypcji zamieszczonej na rzeźbie.

Pod opieką okolicznych mieszkańców figura szczęśliwie przetrwała do czasów II Wojny Światowej. W latach 1943/44r, Polaków rozstrzelanych pod murem, przewieziono pod figurę i utworzono zbiorową mogiłę. Później rodziny poległych odkopywały i zabierały zwłoki swoich najbliższych lecz wiele ciał nadal spoczywa u stóp figury.

W ciągu wielu lat pieczołowicie dbano o rzeźbę lecz stosowano złe metody konserwacji . W 2015r. z inicjatywy Prezesa Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Chorobą Alzheimera w Koprzywnicy oraz Dyrektora NZOZ Medyk w Koprzywnicy dr Marka Majkowskiego, odnowiono zabytkową figurę i przywrócono jej dawny blask. Konserwacę rzeźby wykonał artysta rzeźbiarz p. Wojciech Orlik z Tarnobrzega. Przy pracach związanych z odnowieniem figury i jej otoczenia pracowali także p. Piotr Siatrak, p. Józef Lipczyński oraz p. Krzysztof Dziubek.

30 maja 2015r. Ks. Tomasz Gawlak uroczyście poświęcił odnowioną figurę. W wydarzeniu tym brali udział okoliczni mieszkańcy, którzy sprawują opiekę oraz dbają o porządek wokół rzeźby a także śpiewają majówki i czerwcówki.

Strona 1 z 8
aktualizacja medox.pl | realizacja: stronylekarzy.eu i e/kreacje.pl